Er du en grønnvasker eller en miljøpådriver?

Kravene til miljøvennlig tankegang kommer fra stadig flere kanter. Tenker du mest på hvordan omgå reglene, eller tar du samfunnsansvar?

Flere og flere virksomheter møter kundekrav om miljøsertifisering i en eller annen form for å dra i land viktige kontrakter og avtaler.

Også i offentlige anbud skal nå miljøhensyn vektlegges tyngre enn tidligere.

– Vi har hatt stor pågang av bedrifter som ønsker hjelp til å sertifisere seg innen ISO 14001, som er en miljøsertifisering, forteller Morten Rydningen.

En endring

Rydningen er rådgiver HMSK i Compendia og hjelper virksomheter med å komme enklest og raskest mulig i mål med en ISO-sertifisering. Rådgiverne i Compendia har vært medhjelpere i mange sertifiseringsprosesser og ser en endring hos sertifiseringsorganene.

– Sertifiseringsorganene er mer og mer opptatte av handlinger som betyr noe. De ønsker at virksomhetene hever blikket og ser utenfor sine egne vegger, at de tar et samfunnsansvar, sier Rydningen.

– Unngå grønnvasking

Rydningen mener en virksomhet som velger å gå for en ISO-sertifisering har mer igjen for å bruke ressurser på noe som virkelig betyr noe, enn å kjøpe seg opphavssertifikater for strøm eller CO2-kvoter på flybilletter.

– Slike enkle løsninger havner fort i «grønnvasking»-sjangeren, legger Rydningen til og er klar over at han kanskje provoserer noen med å si akkurat det.

– Men jeg mener oppriktig at det er så mange gode tiltak som trenger støtte, både lokalt og i den store verden, at de 100-lappene som går til slike sertifikater kunne gjort bedre nytte i et prosjekt som for eksempel jobber med å renske havene for plast eller hindre avskoging i Brasil, sier han, og legger til at han som rådgiver er opptatt av å få ledere til å tenke på hvordan de best mulig kan bruke sine ressurser.

– Det å tenke utenfor egne vegger trenger heller ikke være mer enn at du tar initiativ til at alle bedrifter i samme kontorfellesskap går over til mer energieffektive løsninger eller å få på plass en felles løsning for kildesorteringen. Det handler om å være en miljøpådriver, sier Compendia-rådgiveren.

“Du skal kjenne dine miljøaspekt. Hva gjør din virksomhet som påvirker miljøet? Og så skal du prøve å gjøre noe med det”

Compendia har de siste månedene hatt stor pågang fra virksomheter som ønsker en miljøsertifisering.

En del av forklaringen er en endring i Loven om offentlige anskaffelser. Fra 1. januar 2024 skal klima- og miljøhensyn vektlegges sterkere, og minimum med 30 prosent, i alle offentlige anbud. Har du et miljøsertifikat, vil det være mye enklere å både forklare og bevise hvilke miljøhensyn og miljøtiltak virksomheten allerede gjør.

Flere av virksomhetene Compendia nylig har hjulpet i mål, oppgir kundekrav som det som fikk ballen til å rulle litt fortere i retning ISO-sertifisering.

Hvorfor ISO?

ISO 14001 er et miljøstyringssystem – et ledelsessystem for miljø.

– Du skal kjenne dine miljøaspekt. Hva gjør din virksomhet som påvirker miljøet? Og så skal du prøve å gjøre noe med det, sier Compendia-rådgiveren videre.

Han ser flere gode effekter av en ISO-sertifisering.

– ISO 14001 favner videre enn miljøbiten. Virksomheten blir tvunget til å tenke kontinuerlig forbedring i hele organisasjoner. Du bygger opp gode systemer og kan bruke samme struktur innenfor kvalitet, HMS og andre områder. Jeg mener du får mer ut av jobben du legger ned når du går ISO-veien, sier Rydningen, som ikke legger skjul på at bedriften må gjøre en jobb selv for å få et ISO-sertifikat.

Les mer om ISO 14001 her.

– Ikke tenk at du er for liten

Rydningen tror mange virksomheter går i den fella at de tror de er for små til å bidra i en større sammenheng.

– Men fakta er at de aller, aller fleste av oss arbeider i små til mellomstore bedrifter. Hvis alle disse virksomhetene tenker de er for små til å påvirke miljøet i en positiv retning, skjer det faktisk ingenting. Men hvis alle disse små og mellomstore er kreative og påskrudde tror jeg vi kan få til det utroligste. Vi må forstå hva vi som samfunn og bedrifter kan få til som et lag, sier Rydningen engasjert.

Hvordan jobber du som rådgiver i en sertifiseringsprosess?
– Vi begynner med de spesifikke aktivitetene som kreves i ISO-standarden. Dette handler om bedriftsinterne analyser. Da er det nyttig med erfaring fra andre bedrifter og sertifiseringsprosesser, sier Rydningen, og legger til:
– Vi vet hva som kreves og vet mye om hvilke anbefalinger som kommer. Vi hjelper kundene med å være i forkant, sier Rydningen.

Vil du slippe å stå alene i sertifiseringsjungelen? Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Jorunn Erga Steinsland

Digitalmarkedsfører og innholdsprodusent

Jorunn Erga Steinsland

Digitalmarkedsfører og innholdsprodusent

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!