6 fordeler med å bli sertifisert etter ISO 14001

Den internasjonale miljøstandarden gjør det enklere å være miljøbevisst.

ISO 14001 bidrar til å bygge et ledelesessystem for miljø, og beskriver hvordan ta vare på det ytre miljøet og jobbe bærekraftig.

Det handler om å bli bevisst på hva virksomheten gjør, hvilke avtrykk dere setter og hvilke tiltak som vil minimere påvirkningen.

Compendia får hver uke spørsmål om ISO 14001 fra bedrifter som ønsker denne sertifiseringen. Her får du seks viktige grunner til å gjøre det samme:

01

Økt konkurransefortrinn

ISO 14001-sertifisering viser at virksomheten tar miljøvern på alvor, noe som ikke bare kan åpne dører til kunder som verdsetter bærekraftige praksiser, men også gi fordeler i offentlige anskaffelser.

En endring i loven om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2024 gjør at miljøhensyn skal vektes mer.

Med en sertifisering i ISO 14001 vil mye av dokumentasjonen på hva virksomheten gjør av miljøtiltak allerede være på plass.

01

Økt konkurransefortrinn

ISO 14001-sertifisering viser at virksomheten tar miljøvern på alvor, noe som ikke bare kan åpne dører til kunder som verdsetter bærekraftige praksiser, men også gi fordeler i offentlige anskaffelser.

En endring i loven om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2024 gjør at miljøhensyn skal vektes mer.

Med en sertifisering i ISO 14001 vil mye av dokumentasjonen på hva virksomheten gjør av miljøtiltak allerede være på plass.

01

Økt konkurransefortrinn

ISO 14001-sertifisering viser at virksomheten tar miljøvern på alvor, noe som ikke bare kan åpne dører til kunder som verdsetter bærekraftige praksiser, men også gi fordeler i offentlige anskaffelser.

En endring i loven om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2024 gjør at miljøhensyn skal vektes mer.

Med en sertifisering i ISO 14001 vil mye av dokumentasjonen på hva virksomheten gjør av miljøtiltak allerede være på plass.

02

Bedre kontroll

ISO 14001 etablerer tydelige retningslinjer og prosedyrer for miljøstyring, noe som gir virksomheten bedre kontroll over miljøpåvirkningen av sine operasjoner og reduserer risikoen for miljøskader.

Med ISO 14001 kan virksomheten få kontroll på fotavtrykket og sikre at lover og forskrifter blir holdt.

02

Bedre kontroll

ISO 14001 etablerer tydelige retningslinjer og prosedyrer for miljøstyring, noe som gir virksomheten bedre kontroll over miljøpåvirkningen av sine operasjoner og reduserer risikoen for miljøskader.

Med ISO 14001 kan virksomheten få kontroll på fotavtrykket og sikre at lover og forskrifter blir holdt.

02

Bedre kontroll

ISO 14001 etablerer tydelige retningslinjer og prosedyrer for miljøstyring, noe som gir virksomheten bedre kontroll over miljøpåvirkningen av sine operasjoner og reduserer risikoen for miljøskader.

Med ISO 14001 kan virksomheten få kontroll på fotavtrykket og sikre at lover og forskrifter blir holdt.

03

Kutter kostnader

Kutt kostnader ved å ta miljøgrep som å redusere svinn, avfall og energiforbruk.

Implementering av miljøvennlige praksiser kan føre til reduksjon i energi- og ressursforbruk og resultere i betydelige kostnadsbesparelser over tid.

03

Kutter kostnader

Kutt kostnader ved å ta miljøgrep som å redusere svinn, avfall og energiforbruk.

Implementering av miljøvennlige praksiser kan føre til reduksjon i energi- og ressursforbruk og resultere i betydelige kostnadsbesparelser over tid.

03

Kutter kostnader

Kutt kostnader ved å ta miljøgrep som å redusere svinn, avfall og energiforbruk.

Implementering av miljøvennlige praksiser kan føre til reduksjon i energi- og ressursforbruk og resultere i betydelige kostnadsbesparelser over tid.

04

Kontinuerlig forbedring

Det ligger i ISO-standarden at jobben ikke er gjort når sertifiseringen er på plass.

Standarden sikrer et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring, noe også standarden krever. Dette holder deg framme i skoen – en fordel du kan dra nytte av i mange situasjoner.

04

Kontinuerlig forbedring

Det ligger i ISO-standarden at jobben ikke er gjort når sertifiseringen er på plass.

Standarden sikrer et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring, noe også standarden krever. Dette holder deg framme i skoen – en fordel du kan dra nytte av i mange situasjoner.

04

Kontinuerlig forbedring

Det ligger i ISO-standarden at jobben ikke er gjort når sertifiseringen er på plass.

Standarden sikrer et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring, noe også standarden krever. Dette holder deg framme i skoen – en fordel du kan dra nytte av i mange situasjoner.

05

Øker engasjementet i hele organisasjonen

En sertifisering etter ISO 14001 gjør at alle ansatte må delta aktivt i miljøarbeidet i virksomheten. Dette skaper en kultur hvor alle føler seg ansvarlige for å redusere miljøpåvirkningen.

05

Øker engasjementet i hele organisasjonen

En sertifisering etter ISO 14001 gjør at alle ansatte må delta aktivt i miljøarbeidet i virksomheten. Dette skaper en kultur hvor alle føler seg ansvarlige for å redusere miljøpåvirkningen.

05

Øker engasjementet i hele organisasjonen

En sertifisering etter ISO 14001 gjør at alle ansatte må delta aktivt i miljøarbeidet i virksomheten. Dette skaper en kultur hvor alle føler seg ansvarlige for å redusere miljøpåvirkningen.

06

En rekrutteringsfordel

En ISO 14001-sertifisering kan tiltrekke seg talentfulle personer som deler virksomhetens verdier og mål.

Et miljøsertifikat kan gi et konkurransefortrinn og skape et godt omdømme.

06

En rekrutteringsfordel

En ISO 14001-sertifisering kan tiltrekke seg talentfulle personer som deler virksomhetens verdier og mål.

Et miljøsertifikat kan gi et konkurransefortrinn og skape et godt omdømme.

06

En rekrutteringsfordel

En ISO 14001-sertifisering kan tiltrekke seg talentfulle personer som deler virksomhetens verdier og mål.

Et miljøsertifikat kan gi et konkurransefortrinn og skape et godt omdømme.

Trenger du hjelp?

Lurer du på hvor mye det koster å få virksomheten ISO-sertifisert, eller hvor lang tid det tar? Kontakt oss!

Rådgiverene våre hjelper deg gjerne med å gjerne med å gjøre en krevende prosess enklere. Vår erfaring er din trygghet.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!