Hva er en ISO 14001-sertifisering?

Miljøstandarden ISO 14001 setter fokus på hvordan virksomheten kan redusere negativ påvirkning på miljøet, og demonstrerer et bevisst ansvar for å sikre en bærekraftig utvikling.

ISO 14001:2015 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelse. Hensikten er å hjelpe virksomheter med å identifisere og forstå miljøpåvirkningene knyttet til egne aktiviteter, tjenester og produkter. Gjennom et klart rammeverk gir ISO 14001 en systemisk metode for planlegging, implementering og administrasjon av et miljøledelsessystem.

Rustet for en bærekraftig framtid

ISO 14001 passer for alle virksomheter som ønsker å opptre mer miljøvennlig, uavhengig av størrelse og geografiske, kulturelle og sosiale forhold. 

Rammeverket omfatter blant annet miljøspørsmål, miljøidentitet og prosesser sett fra et livssyklusperspektiv. I tillegg krever den at virksomheten etablerer en policy som ivaretar miljøet innenfor relevante områder. Virksomheten definerer selv hvilke miljøaspekt som er relevante innenfor energiforbruk, håndtering av avfall, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. I tillegg til å måle vesentlige miljøaspekt, må virksomheten ha beredskap for unormale situasjoner.

14001-standarden bygger på mange av de samme prinsippene som f.eks. ISO 9001 og 45001, og kan enkelt integreres i et felles styrings- og ledelsessystem med disse. Felles for ISO-standardene er at de krever et kontinuerlig forbedringsarbeid, og  systemets suksess avhenger i stor grad av engasjement i ledelsen og resten av virksomheten.

En lønnsom investering

Virksomheter som har integrert ISO 14001 opplever ofte et positivt utslag på bunnlinjen. Miljøstyring er nemlig en lønnsom investering: du sparer ikke bare miljøet, men også penger.

Standarden påvirker selve forretningsprosessene, og bedre kontroll med bruk av råvarer og energi kan gi store innsparinger. I tillegg får du et effektivt system til å kontrollere miljøpåvirkningen og drive i tråd med lover og forskrifter, noe som reduserer risikoen for miljøovertredelse og eventuelle straffegebyrer.

Sterkere omdømme og markedsposisjon

Gjennom å etablere en mer bærekraftig organisasjonsmodell, og redusere miljøpåvirkningen, kan virksomheten ivareta miljøet for framtidige generasjoner.

Å gjennomføre en ISO-sertifisering er en krevende øvelse, og alt arbeidet demonstrerer at virksomheten virkelig tar miljø på alvor. Gevinsten kommer i form av styrket troverdighet overfor kunder, potensielle kunder, ansatte, eiere, naboer, myndigheter og andre interessenter.

Engasjementet sertifikatet demonstrerer kan bli det som skiller deg fra konkurrentene.  Spesielt innen offentlige anskaffelser stilles det strenge krav til dokumentasjon, og sertifisering etter ISO 14001-standarden er blant de vanligste betingelsene i en anbudsprosess.

Før sertifisering ble det brukt mye tid på dokumentasjon, mens med ISO kan vi bare legge sertifikatet ved søknaden.

Øyvind Killi

Driftssjef, Onepark

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!