Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Økt ansvar uten ekstra lønn:
Hva sier reglene?

Økt ansvar uten ekstra lønn:
Hva sier reglene?

For å få feriekabalen til å gå opp, skal en av de ansatte hos oss ta over oppgavene til en avdelingsleder noen uker i sommer.

Vi har ikke betalt ekstra for dette før, men nå er det tydelige forventninger om ekstra kompensasjon.

Ansvaret for den ansatte vil øke den perioden han stepper inn for avdelingslederen. Han må også være mer tilgjengelig.

Er det noen regler for slike situasjoner?

Compendia svarer:

En arbeidstaker som tar over arbeidsoppgavene til en avdelingsleder har ikke rett til ekstra lønn ifølge arbeidsmiljøloven.

Rutiner eller avtaler

Men retten til ekstra lønn kan følge av avtale eller rutiner. Arbeidstaker kan ha inngått en individuell avtale om rett til ekstra lønn i slike tilfeller, eller det kan følge av en tariffavtale/overenskomst virksomheten er bundet av.

Noen virksomheter har også etablert rutiner som gir rett til ekstra lønn når man er stedfortreder for andre i en høyere lønnet stilling.

Vurder avtale

Jeg vil anbefale at du sjekker hvilke rutiner og avtaler dere har i dag. Er dette uavklart, vil det være smart å etablere avtaler eller rutiner som skaper forutsigbarhet, både for arbeidstaker og arbeidsgiver.
Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!