Lønnsplikt i 15 dager fra 1. mars 2022

Arbeidsgivers plikt til å betale lønn den første delen av permitteringen ble utvidet fra 10 til 15 dager 1. mars 2022, og gjelder når arbeidstaker blir permittert denne dagen eller senere.
Det er permitteringslønnsloven § 3 som nå er endret.

Full lønn når arbeidstaker ikke jobber

Lønnsplikt ved permittering betyr at arbeidsgiver betaler full lønn selv om arbeidstaker ikke jobber, og handler om de første dagene etter at permitteringen er et faktum. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn i en periode der arbeidstaker ikke jobber, kalles ofte for “arbeidsgiverperioden”.

Det er permitteringstidspunktet som avgjør om arbeidsgiver må betale for 10 dager, eller for 15 etter de nye reglene. Nye regler gjelder når arbeidstaker blir permittert 1. mars 2022 eller senere.

Når man teller antall dager, skal bare de dagene da arbeidstaker ellers skulle vært på jobb regnes med. De dagene arbeidstaker har ferie eller er syk, skal ikke telle med. Heller ikke dager der arbeidstaker faktisk er på jobb skal regnes med. I slike tilfeller tar det altså noe lenger tid før arbeidsgiverperioden er over.

I forkant av arbeidsgiverperioden skal arbeidstaker varsles skriftlig, normalt 14 dager før, og i disse 14 dagene får arbeidstaker lønn og går på jobb som vanlig.

Etter at arbeidsgiverperioden er over, overtar NAV ansvaret, forutsatt at arbeidstaker har krav på og søker om dagpenger. Da er arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikten i et visst antall uker. For å ha rett til dagpenger, må vanlig arbeidstid være redusert med minst 50 prosent.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!