Lønnsplikt i 15 dager fra 1. mars 2022

Arbeidsgivers plikt til å betale lønn den første delen av permitteringen ble utvidet fra 10 til 15 dager 1. mars 2022, og gjelder når arbeidstaker blir permittet denne dagen eller senere.
Det er permitteringslønnsloven § 3 som er endret.

Fra 10 til 15 dager

Lønnsplikt ved permittering betyr at arbeidsgiver betaler full lønn selv om arbeidstaker ikke jobber, og handler om de første dagene etter at permitteringen er et faktum. Det er permitteringstidspunktet som avgjør om arbeidsgiver må betale for 10 dager, eller 15 etter de nye reglene.

Nye regler gjelder når arbeidstaker blir permittert 1. mars 2022 eller senere.
I forkant skal arbeidstaker varsles skriftlig, normalt 14 dager før, og i disse 14 dagene får arbeidstaker lønn og går på jobb som vanlig. I etterkant overtar NAV ansvaret, forutsatt at arbeidstaker har krav på og søker om dagpenger. Da er arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikten i et visst antall uker. For å ha rett til dagpenger, må vanlig arbeidstid være redusert med minst 50 prosent. 

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 19 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 19 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!