Utvidet permitteringsperiode

 

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli 2021. Arbeidsgivere vil da få mulighet til å permittere arbeidstakerne fram til 1. juli, selv om maksimal permitteringsperiode på 52 uker er nådd på et tidligere tidspunkt.
Fra 1. juni 2021 innføres arbeidsgiverperiode II på 5 dager.

Høsten 2020 ble permitteringsperioden utvidet fra 26 til 52 uker. Nå utvides perioden ytterligere, og virksomheter som når maksgrensen på 52 uker i løpet av våren får mulighet til å permittere arbeidstakerne fram til 1. juli 2021. Perioden med rett til dagpenger forlenges tilsvarende.
Tiltaket skal motvirke unødvendige oppsigelser kort tid før jobbene kan komme tilbake.

Arbeidsgiverperiode II på 5 dager

Perioden da arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt er altså økt vesentlig. Men arbeidsgiver får også plikt til å betale lønn i noen flere dager, etter at arbeidstaker har gått permittert en stund. Det kalles arbeidsgiverperiode II, og den innføres 1. juni 2021. Arbeidsgiverperiode II er på 5 dager, og omfatter alle permitterte som på det tidspunktet har vært permittert i 30 uker eller mer.
De nye reglene er tatt inn i Forskrift om lønnsplikt under permittering

 

Forholdet mellom lønn og dagpenger

De første 10 dagene av permitteringen har arbeidsgiver plikt til å betale lønn. Arbeidsgiverperioden starter så snart varslingsfristen på 14 dager er over. Først da er permitteringen iverksatt. Deretter blir arbeidsgiver fritatt for lønnsplikt. Arbeidstaker kan da motta dagpenger i 30 uker, forutsatt at han eller hun oppfyller vilkårene for å få ytelsen. Fra og med 1. juni 2021 må arbeidsgiver deretter på ny betale full lønn i 5 dager, før arbeidstaker igjen kan motta dagpenger.
Etter 30 uker stanses altså dagpengene i påvente av at arbeidsgiver betaler lønn i 5 dager. Utbetalingen av dagpenger gjenopptas når arbeidsgiverperiode II er over. Det følger av dagpengeforskriften § 6-8 a.

 

Må være midlertidig og nødvendig

Selv om arbeidsgiver nå kan holde ansatte permittert over en lengre periode, må det fortsatt være nødvendig å permittere, og behovet for å permittere må være midlertidig. Permittering er nettopp en midlertidig løsning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver med noen lovbestemte unntak er fritatt fra lønnsplikten. Er problemene som begrunnet permitteringen permanente, må arbeidsgiver isteden si opp ansatte.

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.