6 fordeler ved å bli sertifisert etter ISO 45001

Den internasjonale standarden for arbeidsmiljø representerer en vinn-vinn-situasjon for både virksomheten og de ansatte.

ISO 45001 er utviklet for å forbedre arbeidsmiljøstyringssystemer og skape tryggere og mer bærekraftige arbeidsplasser. Fordelene ved å bli sertifisert er mange, og stadig flere norske virksomheter velger å implementere denne standarden.

Her får du de seks viktigste årsakene til å følge deres eksempel.

01

Reduserte kostnader og bedre resultater

Ved å implementere ISO 45001 kan virksomheten redusere kostnader knyttet til arbeidsrelaterte skader og sykefravær. Standarden krever medvirkning og deltakelse av både ledelse og de ansatte. Økt risikoforståelse i hele virksomheten kan resultere i en tryggere arbeidsplass, økt produktivitet og effektivitet, samt bedre økonomiske resultater.

01

Reduserte kostnader og bedre resultater

Ved å implementere ISO 45001 kan virksomheten redusere kostnader knyttet til arbeidsrelaterte skader og sykefravær. Samtidig kan en tryggere arbeidsplass føre til økt produktivitet og effektivitet, og bedre dermed gi bedre økonomiske resultater.

01

Reduserte kostnader og bedre resultater

Ved å implementere ISO 45001 kan virksomheten redusere kostnader knyttet til arbeidsrelaterte skader og sykefravær. Samtidig kan en tryggere arbeidsplass føre til økt produktivitet og effektivitet, og bedre dermed gi bedre økonomiske resultater.

02

Økt konkurransedyktighet og flere muligheter

I dagens konkurransedrevne marked er det viktig å skille seg positivt ut. En ISO 45001-sertifisering signaliserer til kunder, partnere og samfunnet at dere tar ansvar for de ansattes helse og sikkerhet.

Ettersom sertifikatet utstedes av en nøytral sertifiseringsorganisasjon, øker virksomhetens troverdighet og tillit blant interessenter. Ifølge Kiwa krever 5 av 10 virksomheter ISO-sertifikat fra sine leverandører. En 45001-sertifiseringen gir dermed klare konkurransefordeler.

02

Økt konkurransedyktighet og flere muligheter

I dagens konkurransedrevne marked er det viktig å skille seg positivt ut. En ISO 45001-sertifisering signaliserer til kunder, partnere og samfunnet at dere tar ansvar for de ansattes helse og sikkerhet.

Ettersom sertifikatet utstedes av en nøytral sertifiseringsorganisasjon, øker virksomhetens troverdighet og tillit blant interessenter. Ifølge Kiwa krever 5 av 10 virksomheter ISO-sertifikat fra sine leverandører. En 45001-sertifiseringen gir dermed klare konkurransefordeler.

02

Økt konkurransedyktighet og flere muligheter

I dagens konkurransedrevne marked er det viktig å skille seg positivt ut. En ISO 45001-sertifisering signaliserer til kunder, partnere og samfunnet at dere tar ansvar for de ansattes helse og sikkerhet.

Ettersom sertifikatet utstedes av en nøytral sertifiseringsorganisasjon, øker virksomhetens troverdighet og tillit blant interessenter. Ifølge Kiwa krever 5 av 10 virksomheter ISO-sertifikat fra sine leverandører. En 45001-sertifiseringen gir dermed klare konkurransefordeler.

03

Overholdelse av lover, regler og forskrifter

ISO 45001 er en internasjonal standard, utformet i tråd med internasjonale arbeidsmiljøstandarder og retningslinjer. Implementering og etterlevelse av standarden, sikrer dermed at dere oppfyller gjeldende lover, regler og forskrifter knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet. På den måten reduseres risikoen for bøter, sanksjoner og juridiske konsekvenser.

03

Overholdelse av lover, regler og forskrifter

ISO 45001 er utformet i tråd med internasjonale arbeidsmiljøstandarder og retningslinjer. Implementering og etterlevelse av standarden, sikrer dermed at dere oppfyller gjeldende lover, regler og forskrifter knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet. På den måten reduseres risikoen for bøter, sanksjoner og juridiske konsekvenser.

03

Overholdelse av lover, regler og forskrifter

ISO 45001 er utformet i tråd med internasjonale arbeidsmiljøstandarder og retningslinjer. Implementering og etterlevelse av standarden, sikrer dermed at dere oppfyller gjeldende lover, regler og forskrifter knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet. På den måten reduseres risikoen for bøter, sanksjoner og juridiske konsekvenser.

04

Et rekrutteringsfortrinn

Ved å gjennomgå en sertifisering etter ISO 45001, og deretter etterleve kravene i standarden, sender dere tydelige signaler om dere bryr dere om arbeidsforholdene til de ansatte. En trygg arbeidsplass, og en ledelse som prioriterer helse, miljø og sikkerhet gjennom direkte involvering av de ansatte, gir forbedrer virksomhetens omdømme. De beste arbeidstakerne ønsker å jobbe for sikre og profesjonelle aktører, og et godt rykte vil hjelpe virksomheten til å tiltrekke seg nye talenter.

04

Et rekrutteringsfortrinn

Ved å gjennomgå en sertifisering etter ISO 45001, og deretter etterleve kravene i standarden, sender dere tydelige signaler om dere bryr dere om arbeidsforholdene til de ansatte. En trygg arbeidsplass, og en ledelse som prioriterer helse, miljø og sikkerhet, gir forbedrer virksomhetens omdømme. De beste arbeidstakerne ønsker å jobbe for sikre og profesjonelle aktører, og et godt rykte vil hjelpe virksomheten til å tiltrekke seg nye talenter.

04

Et rekrutteringsfortrinn

Ved å gjennomgå en sertifisering etter ISO 45001, og deretter etterleve kravene i standarden, sender dere tydelige signaler om dere bryr dere om arbeidsforholdene til de ansatte. En trygg arbeidsplass, og en ledelse som prioriterer helse, miljø og sikkerhet, gir forbedrer virksomhetens omdømme. De beste arbeidstakerne ønsker å jobbe for sikre og profesjonelle aktører, og et godt rykte vil hjelpe virksomheten til å tiltrekke seg nye talenter.

05

Redusert risiko for arbeidsulykker og -skader

En proaktiv tilnærming til risiko skaper et tryggere arbeidsmiljø. En av de mest betydningsfulle fordelene med ISO 45001 er nettopp risikoreduksjon. Standarden krever nemlig en systematisk tilnærming til identifisering av farer og risikoer, samt implementering av tiltak for å eliminere eller redusere disse.

Resultatet er færre arbeidsulykker, skader og mindre sykdom hos de ansatte.

05

Redusert risiko for arbeidsulykker og -skader

En proaktiv tilnærming til risiko skaper et tryggere arbeidsmiljø. En av de mest betydningsfulle fordelene med ISO 4500 er nettopp risikoreduksjon. Standarden krever nemlig en systematisk tilnærming til identifisering av farer og risikoer, samt implementering av tiltak for å eliminere eller redusere disse.

Resultatet er færre arbeidsulykker, skader og mindre sykdom hos de ansatte.

05

Redusert risiko for arbeidsulykker og -skader

En proaktiv tilnærming til risiko skaper et tryggere arbeidsmiljø. En av de mest betydningsfulle fordelene med ISO 4500 er nettopp risikoreduksjon. Standarden krever nemlig en systematisk tilnærming til identifisering av farer og risikoer, samt implementering av tiltak for å eliminere eller redusere disse.

Resultatet er færre arbeidsulykker, skader og mindre sykdom hos de ansatte.

06

Økt trivsel og forbedret arbeidskultur

Implementering av ISO 45001 fremmer en kultur som setter helse, sikkerhet og trivsel på agendaen. Når de ansatte opplever at du som arbeidsgiver prioriterer deres sikkerhet og velferd, vil effekten kunne være større motivasjon og engasjement.

Resultatet er høyere produktivitet, samt lavere fravær på grunn av arbeidsrelatert sykdom og skade. En positiv arbeidskultur styrker også ansattes tillit til ledelsen og virksomheten som helhet.

05

Økt trivsel og forbedret arbeidskultur

Implementering av ISO 45001 fremmer en kultur som setter helse, sikkerhet og trivsel på agendaen. Når de ansatte opplever at du som arbeidsgiver prioriterer deres sikkerhet og velferd, vil effekten kunne være større motivasjon og engasjement.

Resultatet er høyere produktivitet, samt lavere fravær på grunn av arbeidsrelatert sykdom og skade. En positiv arbeidskultur styrker også ansattes tillit til ledelsen og virksomheten som helhet.

05

Økt trivsel og forbedret arbeidskultur

Implementering av ISO 45001 fremmer en kultur som setter helse, sikkerhet og trivsel på agendaen. Når de ansatte opplever at du som arbeidsgiver prioriterer deres sikkerhet og velferd, vil effekten kunne være større motivasjon og engasjement.

Resultatet er høyere produktivitet, samt lavere fravær på grunn av arbeidsrelatert sykdom og skade. En positiv arbeidskultur styrker også ansattes tillit til ledelsen og virksomheten som helhet.

Smaker mer enn det koster

Selv om en ISO-sertifisering koster i form av penger, får du igjen på andre måter. Sertifikatet gir blant annet et godt bransjerykte, og er et viktig verktøy i markedsføring og i måte med potensielle kunder.

Standarden krever at du setter deg mål og definerer muligheter, hvilket kan føre til at du blir bevisst på mulighetsrom du kanskje ikke visste at fantes. Ved at ting blir satt i system, blir det lett å sette opp statistikker og se mønstre over tid. Når du blir klar over risikoer, muligheter og hva du bruker ressursene dine på, er det enklere å sette inn tiltak og minimere risikoer. Reduserte risikoer kan fort bety færre feil og penger spart.

Det er likevel ikke alle som har like stor nytte av å gjennomføre en ISO-sertifisering. For at prosessen skal lønne seg, bør du være motivert av ytre faktorer, som krav fra leverandører, eller sitte igjen med penger på bunnlinjen.

Trenger du hjelp?

Lurer du på hvor mye det koster å få virksomheten ISO-sertifisert, eller hvor lang tid det tar? Kontakt oss!

Rådgiverene våre hjelper deg gjerne med å gjerne med å gjøre en krevende prosess enklere. Vår erfaring er din trygghet.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!