Har butikkansatte rett på databriller?

Er skjermen på kassaapparatet en dataskjerm, slik at ansatte som betjener kassa i en butikk kan ha krav på synsundersøkelse og eventuelt databriller betalt av arbeidsgiver? Det kommer an på hvor stor skjermen er, mener Arbeidstilsynet.

For å ha rett på databriller og synsundersøkelse må arbeidstaker jobbe ved en dataskjerm. Det står i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4. Men forskriften forklarer ikke nærmere hva regnes som en dataskjerm. Her gir Arbeidstilsynets uttalelse en viss avklaring.

Skjermen må ha en viss størrelse

Arbeidstilsynet har kommet til at frittstående skjermer av en viss størrelse koblet til datamaskinen i et kassaapparat i butikk er en dataskjerm.
Det kan gi arbeidstaker rett til å få synsundersøkelse og databriller betalt av arbeidsgiver, hvis vilkårene ellers er oppfylt. Tilsynet konkluderer med at små skjermer, slik som på mobiltelefoner, ikke er å regne som en dataskjerm etter bestemmelsen.

En betydelig del av jobben

I tillegg er det et vilkår at den ansatte jobber ved en slik dataskjerm jevnlig, og at arbeidet utgjør en betydelig del av jobben hans. Jobber han bare sporadisk ved skjermen, vil ikke vilkåret være oppfylt. Her må man altså se på den konkrete situasjonen for å avgjøre om vilkårene er oppfylt. 


Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!