Har butikkansatte rett på databriller?

Er skjermen på kassaapparatet en dataskjerm, slik at ansatte som betjener kassa i en butikk kan ha krav på synsundersøkelse og eventuelt databriller betalt av arbeidsgiver? Det avhenger blant annet av hvor stor skjermen er, mener Arbeidstilsynet.
For at arbeidstaker skal ha slike rettigheter, må vedkommende jobbe ved en dataskjerm, ifølge forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4. Arbeidstilsynet har kommet til at frittstående skjermer av en viss størrelse koblet til datamaskinen i et kassaapparat i butikk er en dataskjerm. Det kan gi arbeidstaker rett til å få synsundersøkelse og databriller betalt av arbeidsgiver, hvis vilkårene ellers er oppfylt. Tilsynet konkluderer med at små skjermer, slik som på mobiltelefoner, ikke er å regne som en dataskjerm etter bestemmelsen.

En betydelig del av jobben

For at arbeidsgiver skal måtte dekke nødvendige utgifter til synsundersøkelse og databriller, er det i tillegg et vilkår at den ansatte jobber ved en slik dataskjerm jevnlig, og at arbeidet utgjør en betydelig del av jobben hans. Jobber han bare sporadisk ved skjermen i løpet av en dag, vil ikke vilkåret være oppfylt. Hvorvidt vilkåret er oppfylt, må vurderes konkret.
Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!