Hva kan chatbotten Medlems-Morten svare på?

Flertallet av arbeidstakere i Norge har såkalt felles feriepengeutbetaling. Det vil si at alle i virksomheten får feriepengene utbetalt på samme tidspunkt og ikke når ferien faktisk avvikles. 

Et av målene med å bruke Medlems-Morten i medlemskommunikasjonen er å sørge for at de enkle, gjentakende spørsmålene blir besvart på best mulig måte, både for medlemmene og de som jobber med medlemsservice. Når Medlems-Morten tar seg av disse sakene får medlemmene hjelp der de er og når de trenger det, mens medlemsservice får mer tid til å ta seg av de mer komplekse sakene.
“Chatbotten Medlems-Morten er spesialtrent til å svare på spørsmål fra medlemmer i fagforeninger”
Illustrasjon av Medlems-Morten

Eksempler på ofte stilte spørsmål:

 

  1. Hva koster lærlingmedlemskap?
  2. Hvor mye kontingent betaler jeg når jeg er permittert?
  3. Hvordan går jeg fram for å få juridisk hjelp?
  4. Hvordan melder jeg skade på reiseforsikringen?
  5. Hvor finner jeg forsikringsbeviset mitt?»
  6. Hva dekker forsikringen?
  7. Hvilke vervepremier kan jeg velge mellom?
  8. Kan jeg bli medlem når jeg er lærling?
  9. Hvordan endrer jeg adresse?
  10. Hva gjør jeg hvis jeg har byttet arbeidsgiver?

... og mye annet

Dette er kun noen få eksempler. I tillegg svarer Medlems-Morten på spørsmål om innmeldinger, innlogging, medlemsnummer, kompetanseutvikling, tillitsvalgte, permitteringer, pensjon, ferie og mye mer.

Innholdet oppdateres hele tiden, både av brukerne og av Compendia. Den siste tiden har han for eksempel blitt veldig god på smittevern og andre korona-relaterte spørsmål.

Illustrasjon av Medlems-Morten og eksempler på spørsmål

Medlems-Morten jobber hver dag for å gjøre hverdagen enklere for medlemmer og medlemsservice.

Han er alltid tilgjengelig, og vil gjerne hjelpe.

Mer om Medlems-Morten

Lurer du på noe om chatbot?

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00

ME snakkes snart!!

Asset 1

Me snakkes snart!

Me snakkes snart!