Slik skaper Æventyr bedre opplevelser for gjester og ansatte

Kan det være noe i drikkevannet, eller kommer drivkraften fra strømmen i den berømte Altaelva? Æventyr har siden etablering i 2017 hatt en utvikling like eventyrlig som tjenestene selskapet ønsker å tilby kundene. Etter flere år i høygir oppsto behovet for å sette en fot i bakken, få overblikk og sette ting i system.

Som totalleverandør innen hotell, restaurant og opplevelser har Æventyr satt seg som mål å bygge reiselivet i Nord-Norge og sette Alta på kartet gjennom arktiske, eksotiske og gjennomførte opplevelser. På få år har 10 ansatte blitt til 100, og det som tidligere var et rent opplevelseskonsept er nå en organisasjon som samler flere virksomhetsområder.

– Vi har helt klart hatt en god og sunn vekst, men når man vokser så fort, vokser mappestrukturen minst like raskt. Med så mange arbeidstakere som vi er blitt oppstår behovet for å bygge en struktur med standardiserte prosesser. Det er supert å ha kunnskap i hode og ryggmarg, men på et tidspunkt blir det nødvendig å få informasjonen ned på papiret, forteller HR-leder Kristin Lethigangas.

For å kunne fortsette å sikre god kvalitet i alle ledd, og samtidig ivareta miljøet, tok ledelsen en strategisk beslutning om å sertifisere Æventyr etter ISO 14001, samt kvalitetsstandarden ISO 9001.

– Å levere kvalitet er det viktigste vi gjør; for uten kunder er vi ingenting. Uavhengig av om vi blir sertifisert eller ikke, vil kvalitet og kundefokus være et prioritert, kontinuerlig arbeid.

Unik innsikt i egen virksomhet

I januar 2022 startet jobben med å avdekke mangler, og dernest kartlegge og utarbeide prosesser og rutiner fra scratch.

– Det har vært gull verdt at Compendia har stilt med én dedikert prosjektleder. Når man investerer i et system som koster litt, er det veldig betryggende å ha med seg en kunnskapsrik konsulent, forteller HR-lederen.

Oppgaven med å hjelpe Æventyr fram mot sertifisering falt på HMSK-rådgiver Sonja Marie Skår.

Da prosjektet startet hadde hun nylig hjulpet reiselivsvirksomheten Hurtigruten Svalbard gjennom de samme ISO-sertifiseringene. Dermed ble det enklere å identifisere relevante aspekter og krav.

– Man kan ikke forvente at en prosjektleder har erfaring fra alle bransjer som finnes, men Sonja Marie har bidratt med ekstremt mye god innsikt og input innenfor våre virksomhetsområder, sier Kristin og legger til:

– Gjennom arbeidet med Compendia har vi fått en helt unik innsikt i bedriften på veldig kort tid. Spesielt lærerikt har det vært å gjennomføre workshops, hvor vi virkelig gått i dybden på alle arbeidsprosesser. Alle i administrasjonen har endret seg til det bedre, ved at vi har blitt veldige bevisst på hvem vi skal være som arbeidstaker, leder og hvilket ansvar som følger med. Læringskurven har vært bratt, og på bare ett år har vi blitt en helt annen arbeidsplass.

Foto: HR-leder Kristin Lethigangas i Æventyr.
HR-leder Kristin Lethigangas har på kort tid fått en unik innsikt i Æventyrs prosesser og rutiner.

Kommunikasjon i storfamilien

HR-lederen beskriver Æventyr som en stor internasjonal familie, og på listen over ansatte finner du hele 22 nasjonaliteter. 

– En av utfordringene knyttet til å være et flerspråklig selskap, er at mange av våre ansatte ikke vet hvilke rettigheter de har som norsk arbeidstaker. 

Kristin og kollegaene savnet én felles kommunikasjonsplattform for å bedre kunne følge opp de ansatte.

– Fram til nå har de ansatte kontaktet oss per telefon, SMS, e-post, Whatsapp, Messenger og post it-lapper. Vi har hatt et sterkt ønske om å gjøre de ansatte mer selvstendige for å slippe spørsmål som de lett kan finne svar på selv. Der tror jeg at Compendias personalhåndbok, samt intranett, kan bli gode verktøy og oppslagsverk for de ansatte, sier hun.

Også avviksregistreringen har foregått gjennom en mengde kanaler.

– Da er det ikke alltid at ting har blitt fanget opp og blitt behandlet så fort som de bør. Avvikssystemet gir oss et enormt rom for forbedring.

Muligheter i katastrofer

Det heter seg at man ikke skal sko seg på andres ulykke, men på sett og vis er det nettopp det Æventyr har gjort under mottoet «vi skal se muligheter i katastrofene».

Med en nær utørstelig skapervilje, stolthet og omsorg for regionen skaper Æventyr arbeidsplasser og gir nytt liv til forretningslokaler som andre har gitt opp før dem. Strandrydding og sysselsetting av beboere fra Finnmarkskollektivet er faste satsningsområder.

– Når vi har muligheten, hvorfor skal vi da la være? Vi har etter hvert blitt en stor aktør i en liten by, og selv om vi ønsker å være en profesjonell og ansvarsfull aktør, handler det like mye om stolthet. Det er ikke mindre viktig for oss å kunne gi noe tilbake til lokalsamfunnet, enn det er å kunne tilby tjenester til turister.

Selv om Æventyr ønsker å løfte fram Alta, er ikke masseturisme et mål.

– Vi jobber med miljøbaserte produkter og tjenester, og hvis vi skal fortsette å ha en arbeidsplass innenfor naturbaserte opplevelser må vi ta vare på naturen og miljøet. Det kommer folk etter oss, og vi skylder dem å operere mest mulig bærekraftig, forteller HR-lederen.

Gjennom arbeidet med ISO 14001-standarden har Æventyr i større grad systematisert bærekraftsarbeidet.

– Vi har jobbet miljøvennlig tidligere, men med ISO 14001 har vi fått konkrete mål å jobbe etter, slik at det er lettere å komme i gang med forbedringsarbeidet.

Allerede før sertifisering har innsatsen gitt gevinst: 

– Den største fordelen med ISO 14001 er at man blir mer bevisst. I tillegg har standarden gitt oss nye måter å tenke på, for eksempel med tanke på matsvinn, samt avdekket viktige forbedringsområder, sier Kristin.

Fundament å bygge videre på

Det er som kjent lite som er gratis, og Æventyr har lagt ned utallige timer for å være i henhold til ISO-standardene.

– Selv om en ISO-sertifisering krever mye arbeid, er gulroten resultatet som venter i andre enden. Jeg pleier å si at kvalitetssystemet er gull verdt, og at det bare er en bonus om vi blir ISO-sertifisert. Spesielt for meg, som fra et HR-perspektiv er opptatt av at vi skal operere effektivt, rettferdig og strukturert, har det hatt enormt stor verdi å få være med og bygge opp en intern struktur, sier Kristin.

Strukturen som nå er bygget opp, skal etter planen brukes når virksomheten skal videreutvikles.

– Vi har mange planer for fremtiden. For å kunne realisere disse, er det utrolig viktig å ha gode grunnsteiner å bygge videre på. Samtidig tror jeg ikke at vi nødvendigvis sitter med de samme prosessene og rutinene om 5 år. Vi er jo fremdeles litt nye i gamet. Vi lærer og utvikler oss hele tiden når vi sitter og jobber i systemet: nye ting kommer til, og andre ting blir lagt vekk.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!