HR-Henry, din digitale HR-medarbeider

En digital assistent som forenkler og forbedrer dialogen med de ansatte

Slutt å bruk verdifull tid på repetisjonsspørsmål

En digital assistent vil for mange være en god løsning når kostnader og effektivitet skal balanseres. En digital assistent i HR-avdelingen, eller en annen intern støttefunksjon, er en digital ansatt med stort potensiale.

Han er effektiv og sjonglerer flere arbeidsoppgaver samtidig. Han arbeider døgnet rundt og helt uten kø. Rett og slett supereffektiv!

Interaksjon og hjelp til å finne svaret

HR-Henry inviterer til en samtale som gjør det til en mer engasjerende opplevelse å få informasjon. Spør du for generelt, vil HR-Henry stille deg oppfølgingsspørsmål, og på den måten blir du veiledet til å finne riktig svar.

Gode grunner til at de ansatte ønsker seg HR-Henry med på laget.

Forenkler og forbedrer dialogen med ansatte

Chatbot, virtuell assistent, digital assistent, virtuell agent, intern virtuell agent, Conversational AI. Kjært barn har mange navn og uansett hva man kaller det, er den en viktig del av digitaliseringen som foregår i virksomheter.

Den er med på å forenkle og forbedre dialogen med ansatte.

Compendia sin chatbot er utviklet i samarbeid med Boost AI.

Treningsvillig og kunstig intelligens

HR-Henry er ferdig trent og klar til å svare på alle typer HR-spørsmål. Han dekker i dag over 950 ulike problemstillinger. Det kan være spørsmål om ferie, permisjoner, sykefravær, velferdsgoder og mye mer. Han bruker kunstig intelligens og han lærer underveis. Han har godt utviklet språkforståelse, både på norsk og engelsk, og utvikler seg etter hvert som han blir brukt. Han liker å trene og kan lære seg nye tema som du vil han skal svare på.

Snakker både norsk og engelsk

HR-Henry har lært seg engelsk. Han forstår at spørsmålet er stilt på engelsk og svarer på engelsk.

HR-Henry forstår automatisk brukerens språk

Lærer av alle norske virksomheter – Alltid!

HR-Henry lærer av alle norske virksomheter. Det vil si at spørsmål som ansatte hos kunde A stiller,  komme alle kunder til gode.  Jo flere spørsmål som stilles, jo bedre blir HR-Henry. Compendia forbedrer kontinuerlig HR-Henry sin prediksjonsnøyaktighet, samt oppretter nytt innhold.

HR-Henry kan være kontaktperson på mange plattformer

HR-Henry kan plasseres  i personalhåndboken, men i tillegg kan HR-Henry også være en kontaktperson på intranett, APP, Workplace (Facebook), Teams, Slack, Messenger. Det vil si at HR-Henry blir en kontaktperson som alltid er tilgjengelig. Dersom chatbotten ikke kan svare, kan menneske overta dialogen. Brukeren kan velge å chatte med et menneske.  

 

Hvorfor ansette HR-Henry?

Forbedringsarbeid: Lett å måle svarprosent

Gjennom loggen kan en lett måle hvor mange spørsmål som blir besvart av HR-Henry. Dette gir god innsikt. Problemstillinger som ikke blir løst, kan enten trenes på eller videresendes til et menneske (humanchat/epost/telefon).  Virksomheter som jobber systematisk med dette, jobber med kontinuerlig forbedring og har en mye bedre oversikt over hva ansatte lurer på.

HR-Henry  skal kunne avlaste HR-avdelingen og ledere,  samtidig som de ansatte får en god brukeropplevelse ved å selv finne frem til svar på deres problemstillinger.

Tenk framover allerede i dag

Compendia hjelper deg  med en suksessfull transformasjon av HR avdelingen.

Hvor raskt kan vi komme i gang?

Normalt kan en løsning implementeres i løpet av 4-6 uker.

Det er enkelt for kunden å selv vedlikeholde virksomhetsspesifikk informasjon.

HR-Henry kan også ansettes uten at dere har en personalhåndbok fra Compendia.

8 gode grunner til at du skal velge en digital assistent.

Finn ut hvordan en hr-chatbot kan gjøre personalhåndboken enda bedre.

Bli kjent med HR-Henry

Send oss noen ord, og vi vil kontakte deg så snart som mulig.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00