Kategori: Ukategorisert

Nye intensjoner – Juni 2020

Utifra spørsmålene som arbeidstakere legger inn så blir HR-Henry bedre og bedre til å forstå brukerne. Noen ganger må vi også legge inn helt nye problemstillinger som HR-Henry skal kunne gi svar på.

Omsorgsdager – uttak av hele dager, halve dager eller timer?

I koronasituasjonen vi nå er i har lovgiver sagt at situasjonen med stengte skoler og barnehager også gir grunnlag for å bruke «sykt-barn-dager» for å være hjemme og ha nødvendig tilsyn med barna. Antall omsorgsdager ut året 2020 er også doblet.

Nye intensjoner – Mars 2020

Utifra spørsmålene som arbeidstakere legger inn så blir HR-Henry bedre og bedre til å forstå brukerne. Noen ganger må vi også legge inn helt nye problemstillinger som HR-Henry skal kunne gi svar på.

Nye intensjoner – Desember 2019

Utifra spørsmålene som arbeidstakere legger inn så blir HR-Henry bedre og bedre til å forstå brukerne. Noen ganger må vi også legge inn helt nye problemstillinger som HR-Henry skal kunne gi svar på.

Du er registrert som mottaker

Du er registrert som nyhetsbrevmottaker! Mens du venter på neste nyhetsbrev, finner du kanskje interessante artikler her.