Kategori: Sykdom og helse

Ny IA-avtale fra 1. januar 2019

Ordningen med IA-virksomheter er historie, etter at ny IA-avtale er på plass fra 1. januar 2019. Spørsmålet er hva som skjer med den utvidede retten til egenmelding arbeidstakere i slike virksomheter har hatt.

Sykepengene beregnes på ny måte 1. januar 2019

Arbeidsgiver må beregne sykepengene i arbeidsgiverperioden på en ny måte fra nyttår. Med utgangspunkt i arbeidsinntekt som er rapportert inn til a-ordningen de tre siste kalendermånedene før arbeidstaker ble syk, skal arbeidsgiver beregne en månedsinntekt.

Hvem skal være hjemme med sykt barn?

En leder opplever et stort fravær som følge av syke barn. Det kan virke som om enkelte medarbeider må ta hele denne byrden, fremfor å dele på dette med sin partner. Kan lederen ta dette problemet opp til diskusjon? Les svaret fra HR-eksperten i Compendia.

Må vi gi lønnsøkning til en som har vært sykmeldt hele året?

Vi forbereder årets lønnsjusteringer, og har hatt en diskusjon i ledergruppa på hvilke prinsipper vi skal legge til grunn. Vi er en liten privat virksomhet, og det er ikke de store summene vi har å fordele, men desto viktigere er det at vi er bevisste på hvordan vi bruker lønnsmidlene. Les svaret fra Compendias HR-ekspert.

Hvor mye kan jeg bry meg?

Hvor langt kan jeg som leder gå for å forsikre meg om at mine ansatte har det bra? Det er spørsmålet fra en leder som bekymrer seg for en dyktig medarbeider. Les svaret fra HR-eksperten.

Når en kollega sliter på hjemmebane….

En leder mistenker at en medarbeider sliter hjemme med en krevende tenåring, og at dette påvirker arbeidssituasjonen. Nå lurer lederen på hvordan han kan ta tak i dette, selv om den ansatte selv ikke har sagt noe om situasjonen. Les svaret fra Compendias HR-ekspert.