Kategori: HR-dilemma

Private gjøremål i arbeidstiden

En bedriftsleder har oppdaget at en del medarbeidere er misfornøyde fordi noen kolleger tar lange private samtaler i arbeidstiden. Hvordan løser vi denne problematikken uten å forsure arbeidsmiljøet?

Ferie bare når sola skinner?

En leder har fått spørsmål om en medarbeider kan ta ut ferien sin litt fleksibelt i løpet av sommeren. Er det greit å åpne for dette blant virksomhetens ansatte?  Les svaret fra vår HR-ekspert, Mette Reiten i Compendia.

Hvem skal være hjemme med sykt barn?

En leder opplever et stort fravær som følge av syke barn. Det kan virke som om enkelte medarbeider må ta hele denne byrden, fremfor å dele på dette med sin partner. Kan lederen ta dette problemet opp til diskusjon? Les svaret fra HR-eksperten i Compendia.

Hvem skal få fri i høstferien?

En virksomheten har ansatte som har ferie til gode og mange har opparbeidet seg avspasering. Hvordan skal en leder prioritere når veldig mange ønsker å ta ut ferie samtidig. Les svaret fra vår HR-ekspert, Mette Reiten i Compendia.

Rett til fri for å følge barn første skoledag?

Rett til fri for å følge et barn første skoledag er ikke regulert i loven. Det rettslige grunnlaget for slike velferdspermisjoner finner vi i arbeidsgivers styringsrett kombinert med tariffavtaler, personalhåndbøker eller lignende.

Er reisetid arbeidstid?

Høyesterett har nylig avsagt dom i saken hvor en polititjenestemann gikk rettens vei for å få godkjent reisetid som arbeidstid. Polititjenestemannen hadde tapt saken både i tingretten og lagmannsretten.