Kategori: HR-dilemma

Private gjøremål i arbeidstiden

En bedriftsleder har den siste tiden mottatt litt for mange søknader om å jobbe redusert. Nå ønsker lederen å sette noen grenser. Hvordan løse dette på beste måte uten at det oppstår misnøye?

For mange vil ha redusert stilling, hva gjør jeg?

En bedriftsleder har den siste tiden mottatt litt for mange søknader om å jobbe redusert. Nå ønsker lederen å sette noen grenser. Hvordan løse dette på beste måte uten at det oppstår misnøye?

Ferie bare når sola skinner?

En leder har fått spørsmål om en medarbeider kan ta ut ferien sin litt fleksibelt i løpet av sommeren. Er det greit å åpne for dette blant virksomhetens ansatte?  Les svaret fra vår HR-ekspert, Mette Reiten i Compendia.

Hvem skal være hjemme med sykt barn?

En leder opplever et stort fravær som følge av syke barn. Det kan virke som om enkelte medarbeider må ta hele denne byrden, fremfor å dele på dette med sin partner. Kan lederen ta dette problemet opp til diskusjon? Les svaret fra HR-eksperten i Compendia.

Hvem skal få fri i høstferien?

Høstferien er like om hjørnet og en leder lurer på hvordan hun skal prioritere når veldig mange ønsker å ta ut ferie samtidig. Bedriften har både ansatte som har ferie til gode, og mange som har opparbeidet seg avspasering. Les svaret fra vår HR-ekspert, Mette Reiten i Compendia.

Rett til fri for å følge barn til første skoledag?

Rett til fri for å følge et barn første skoledag er ikke regulert i loven. Det rettslige grunnlaget for slike velferdspermisjoner finner vi i arbeidsgivers styringsrett kombinert med tariffavtaler, personalhåndbøker eller lignende.

Er reisetid arbeidstid?

Høyesterett har nylig avsagt dom i saken hvor en polititjenestemann gikk rettens vei for å få godkjent reisetid som arbeidstid. Polititjenestemannen hadde tapt saken både i tingretten og lagmannsretten.

Er det ok å ha med barn på jobb?

For mange er ikke situasjonen svart-hvit. Ligger forholdene til rette for det, og arbeidsgiver ønsker å åpne for muligheten til å ha med barn på jobb, er det smart å lage rutiner for det.