Kategori: Arbeidstid

Hvem skal få fri i høstferien?

En virksomheten har ansatte som har ferie til gode og mange har opparbeidet seg avspasering i koronatiden. Hvordan skal en leder prioritere når veldig mange ønsker å ta ut ferie samtidig. Les svaret fra vår HR-ekspert, Mette Reiten i Compendia.

Når har jeg krav på overtidsmat?

På grunn av innsparinger har vi fått beskjed om at det er slutt på å gi overtidstillegg. De ekstra vaktene blir isteden basert på frivillighet. Er det greit? Her får du svar på når har du krav på overtidsmat?

Kan arbeidstaker avspasere overtidstillegget?

En ansatt hos oss har jobbet mye overtid i en periode og vil nå avspasere alle overtidstimene, inkludert overtidstillegget. Vi har sagt oss positive til at overtidstimene avspaseres, men jeg trodde ikke det var mulig å ta overtidstillegget ut som arbeidsfri. Jeg finner ikke svar på spørsmålet mitt i arbeidsmiljøloven.

Kan du miste ferie som ikke tas ut?

Det nærmer seg slutten av året. Hva skjer da med ferie som ikke er tatt ut? Faller den bort, eller kan den tas ut i lønn? Blir ferien overført automatisk eller må det avtales? Kan arbeidsgiver pålegge uttak av ferie på tampen av året? Slike spørsmål kan det være greit å få svar på før ferieåret er omme.

Fast overtidstillegg men ikke fast overtid

Selv om det er mulig å inngå arbeidsavtale med et fast overtidstillegg i månedslønnen, betyr ikke det at overtid kan planlegges som en fast ordning. Det er arbeidsmiljølovens generelle regler om arbeidstid og overtid som gjelder også i slike tilfeller.

Private gjøremål i arbeidstiden

En bedriftsleder har oppdaget at en del medarbeidere er misfornøyde fordi noen kolleger tar lange private samtaler i arbeidstiden. Hvordan løser vi denne problematikken uten å forsure arbeidsmiljøet?