Kategori: Arbeidstid

Kan du miste ferie som ikke tas ut?

Det nærmer seg slutten av året. Hva skjer da med ferie som ikke er tatt ut? Faller den bort, eller kan den tas ut i lønn? Blir ferien overført automatisk eller må det avtales? Kan arbeidsgiver pålegge uttak av ferie på tampen av året? Slike spørsmål kan det være greit å få svar på før ferieåret er omme.

Fast overtidstillegg men ikke fast overtid

Selv om det er mulig å inngå arbeidsavtale med et fast overtidstillegg i månedslønnen, betyr ikke det at overtid kan planlegges som en fast ordning. Det er arbeidsmiljølovens generelle regler om arbeidstid og overtid som gjelder også i slike tilfeller.

Private gjøremål i arbeidstiden

En bedriftsleder har den siste tiden mottatt litt for mange søknader om å jobbe redusert. Nå ønsker lederen å sette noen grenser. Hvordan løse dette på beste måte uten at det oppstår misnøye?

For mange vil ha redusert stilling, hva gjør jeg?

En bedriftsleder har den siste tiden mottatt litt for mange søknader om å jobbe redusert. Nå ønsker lederen å sette noen grenser. Hvordan løse dette på beste måte uten at det oppstår misnøye?

Hvem skal få fri i høstferien?

Høstferien er like om hjørnet og en leder lurer på hvordan hun skal prioritere når veldig mange ønsker å ta ut ferie samtidig. Bedriften har både ansatte som har ferie til gode, og mange som har opparbeidet seg avspasering. Les svaret fra vår HR-ekspert, Mette Reiten i Compendia.

Er reisetid arbeidstid?

Høyesterett har nylig avsagt dom i saken hvor en polititjenestemann gikk rettens vei for å få godkjent reisetid som arbeidstid. Polititjenestemannen hadde tapt saken både i tingretten og lagmannsretten.

Er det ok å ha med barn på jobb?

For mange er ikke situasjonen svart-hvit. Ligger forholdene til rette for det, og arbeidsgiver ønsker å åpne for muligheten til å ha med barn på jobb, er det smart å lage rutiner for det.

Har småbarnsforeldre førsteretten til ferie?

En leder opplever at single medarbeidere reagerer på at småbarnsforeldre ofte får innfridd sine ferieønsker, mens deres spontane ferieønsker ikke alltid blir innfridd. Er småbarnsforeldres ferieplaner viktigere enn de singles? Les svaret fra Compendias HR-ekspert.