Kategori: Permittering

Lettere å kombinere utdanning og dagpenger

En forskriftsendring gjør det nå lettere å ta utdanning eller delta på et opplæringstiltak, samtidig som man mottar dagpenger. Men kravet om å være aktiv arbeidssøker gjelder fortsatt.

Permitterte får dagpenger i påsken

Normalt får ikke permitterte dagpenger fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Nå er dagpengeforskriften endret, slik at dagpengene blir utbetalt som vanlig også i påsken. Det betyr at arbeidsgiver ikke trenger å søke om dispensasjon før påske.

Permitteringslønn skal ikke begrenses til 6 G

Arbeidstaker mente han hadde krav på full lønn de første dagene han var permittert, men arbeidsgiver begrenset lønnen til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Høyesterett ga arbeidstaker medhold.

Hvem skal vi permittere?

Permittering kan være et alternativ til oppsigelser i en midlertidig vanskelig tid. Men å velge ut hvilke arbeidstakere som skal miste lønn og arbeidsoppgaver for en periode kan være en vanskelig avgjørelse.