Kategori: Permittering

Permittert og oppsigelsestid

Hvor lang oppsigelsestid har jeg? Når du er permittert uten lønn, gir arbeidsmiljøloven deg rett til å si opp arbeidsavtalen din med 14 dagers frist.

Permitterte får dagpenger i påsken

Normalt får ikke permitterte dagpenger fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Nå er dagpengeforskriften endret, slik at dagpengene blir utbetalt som vanlig også i påsken. Det betyr at arbeidsgiver ikke trenger å søke om dispensasjon før påske.

Permitteringslønn skal ikke begrenses til 6 G

Arbeidstaker mente han hadde krav på full lønn de første dagene han var permittert, men arbeidsgiver begrenset lønnen til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Høyesterett ga arbeidstaker medhold.

Hvem skal vi permittere?

Permittering kan være et alternativ til oppsigelser i en midlertidig vanskelig tid. Men å velge ut hvilke arbeidstakere som skal miste lønn og arbeidsoppgaver for en periode kan være en vanskelig avgjørelse.

Permittering – forlenget fritaksperiode

Fritaksperioden for arbeidsgivers lønnsplikt under permittering er forlenget til 1. oktober 2021. Stønadsperioden for dagpenger forlenges tilsvarende. Fra 1. juni 2021 innføres arbeidsgiverperiode II på 5 dager.