Kategori: Permittering

Permittert og oppsigelsestid

Hvor lang oppsigelsestid har jeg? Når du er permittert uten lønn, gir arbeidsmiljøloven deg rett til å si opp arbeidsavtalen din med 14 dagers frist.

Permitterte får dagpenger i påsken

Normalt får ikke permitterte dagpenger fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Nå er dagpengeforskriften endret, slik at dagpengene blir utbetalt som vanlig også i påsken. Det betyr at arbeidsgiver ikke trenger å søke om dispensasjon før påske.

Permitteringslønn skal ikke begrenses til 6 G

Arbeidstaker mente han hadde krav på full lønn de første dagene han var permittert, men arbeidsgiver begrenset lønnen til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Høyesterett ga arbeidstaker medhold.

Hvem skal vi permittere?

Permittering kan være et alternativ til oppsigelser i en midlertidig vanskelig tid. Men å velge ut hvilke arbeidstakere som skal miste lønn og arbeidsoppgaver for en periode kan være en vanskelig avgjørelse.

Utvidet permitteringsperiode

Arbeidsgiver kan forlenge permitteringsperioden til 1. juli 2021, selv om perioden arbeidstaker er permittert vil bli lenger enn 52 uker.