Kategori: Fravær/Permisjon

Omsorgsdager – uttak av hele dager, halve dager eller timer?

I koronasituasjonen vi nå er i har lovgiver sagt at situasjonen med stengte skoler og barnehager også gir grunnlag for å bruke «sykt-barn-dager» for å være hjemme og ha nødvendig tilsyn med barna. Antall omsorgsdager ut året 2020 er også doblet.

Slik er reglene for korona-relatert sykefravær

Når sykefraværet er korona-relatert, refunderer NAV sykepengene fra og med 4. dag, slik at arbeidsgiver kun dekker sykepengene for de 3 første dagene, inkludert dager med delvis fravær. De ekstraordinære reglene om egenmelding opphørte 1. juni.

Utvidet rett til foreldrepenger når mor føder for tidlig

Fra 1. juli 2019 utvides perioden med foreldrepenger når barnet blir født mye før tiden. De ekstra ukene blir lagt til fellesperioden hvis begge foreldre har rett på foreldrepenger. Eventuelle pleiepenger foreldrene har rett på blir trukket fra.

Hvem skal være hjemme med sykt barn?

En leder opplever et stort fravær som følge av syke barn. Det kan virke som om enkelte medarbeider må ta hele denne byrden, fremfor å dele på dette med sin partner. Kan lederen ta dette problemet opp til diskusjon? Les svaret fra HR-eksperten i Compendia.

Rett til fri for å følge barn første skoledag?

Rett til fri for å følge et barn første skoledag er ikke regulert i loven. Det rettslige grunnlaget for slike velferdspermisjoner finner vi i arbeidsgivers styringsrett kombinert med tariffavtaler, personalhåndbøker eller lignende.

Pappapermisjon til besvær….

En leder sliter fordi to pappaer skal ut i permisjon, og føler samtidig at han ikke får avklart når dette skal skje. Det har vært litt frem og tilbake, og nå lurer lederen på hvor langt bedriften skal strekke seg.

Hvor mye kan jeg bry meg?

Hvor langt kan jeg som leder gå for å forsikre meg om at mine ansatte har det bra? Det er spørsmålet fra en leder som bekymrer seg for en dyktig medarbeider. Les svaret fra HR-eksperten.