Kategori: Ofte stilte spørsmål

Når har jeg krav på overtidsmat?

På grunn av innsparinger har vi fått beskjed om at det er slutt på å gi overtidstillegg. De ekstra vaktene blir isteden basert på frivillighet. Er det greit? Her får du svar på når har du krav på overtidsmat?

Kan arbeidstaker avspasere overtidstillegget?

En ansatt hos oss har jobbet mye overtid i en periode og vil nå avspasere alle overtidstimene, inkludert overtidstillegget. Vi har sagt oss positive til at overtidstimene avspaseres, men jeg trodde ikke det var mulig å ta overtidstillegget ut som arbeidsfri. Jeg finner ikke svar på spørsmålet mitt i arbeidsmiljøloven.

Hvor mange egenmeldinger kan jeg bruke i løpet av ett år?

Det kommer an på hvilken løsning som er valgt der du jobber. Lovgiver påla nylig arbeidsgiverne å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding. Det betyr nok at det framover blir større variasjon i egenmeldingsordningene i ulike virksomheter. Er du usikker på hva som gjelder hos dere, bør du sjekke personalhåndboka eller spørre lederen din.

Kan arbeidsgiver gi meg advarsel først flere år etterpå?

Jeg er ansatt i staten, og fikk nylig en skriftlig advarsel fra arbeidsgiver for et forhold som ligger langt tilbake i tid. Problemet er at jeg ikke lenger husker nøyaktig hva som skjedde. Kan arbeidsgiver virkelig gi en advarsel flere år etter at forholdet skjedde?

Kan vi velge om vi vil utlyse stillingen internt?

Når vi ansetter en intern søker, får vi raskt en ny ledig stilling å lyse ut. Det skaper en viss uro i organisasjonen. Siden ansettelser er såpass ressurskrevende for oss, vurderer vi nå å droppe den interne utlysningen. Er det noe i veien for det?