Kategori: Oppsigelse

Kan arbeidsgiver bortvise arbeidstaker fra arbeidsplassen?

Blir arbeidstaker suspendert kan han bortvises fra arbeidsplassen. Utestengelse fra arbeidsplassen kan ikke brukes som en generell reaksjonsform, for eksempel i en konfliktsituasjon. Via media hører vi om tilfeller hvor arbeidstaker blir bortvist uten å være suspendert eller avskjediget. Eksempler på dette finner vi også i rettspraksis.

Livet etter en nedbemanning

Den som opplever seg godt behandlet i en vanskelig situasjon, vil lettere godta å måtte gå, og vil oftere være en god ambassadør for sin tidligere arbeidsplass. Det kan få betydning for virksomhetens framtid, også økonomisk.

Hvor viktig er ansiennitet ved en nedbemanning?

Om ansiennitet eller andre kriterier får størst betydning for hvem som må gå, vil variere. Men kravet til saklig begrunnelse må arbeidsgiver aldri glemme. I Skanska-saken satte Høyesterett oppsigelsene til side som usaklige fordi arbeidsgivers saksbehandling var mangelfull.

Hvem skal vi permittere?

Permittering kan være et alternativ til oppsigelser i en midlertidig vanskelig tid. Men å velge ut hvilke arbeidstakere som skal miste lønn og arbeidsoppgaver for en periode kan være en vanskelig avgjørelse.

Oppsigelsestiden starter etter ferien

Hva er siste arbeidsdag når arbeidstaker blir sagt opp rett før en avtalt ferie? Er oppsigelsesfristen kortere enn 3 måneder, har arbeidstaker ifølge Høyesterett krav på sammenhengende oppsigelsestid. Det kan bety at oppsigelsesfristen først starter etter at arbeidstaker har hatt ferie.