Kategori: Oppsigelse

Permittert og oppsigelsestid

Hvor lang oppsigelsestid har jeg? Når du er permittert uten lønn, gir arbeidsmiljøloven deg rett til å si opp arbeidsavtalen din med 14 dagers frist.

Bedre rettigheter for sjøfolk 1. august 2019

Endringene i skipsarbeidsloven, som gjelder fra 1. august 2019, gir sjøfolk bedre rettigheter blant annet ved masseoppsigelser og ved virksomhetsoverdragelse. Arbeidsgiver må nå gi melding til NAV ved masseoppsigelser som berører arbeidstakere på skip under norsk flagg.

Domstolene kan overprøve en advarsel

Arbeidsprestasjonene til en arbeidstaker er ikke tilfredsstillende, og arbeidsgiver må gjøre noe for å markere at dette ikke kan fortsette. Lederen har i flere måneder hatt regelmessige samtaler med arbeidstakeren med tilbakemeldinger på de forholdene som ikke er bra, og mener det må kunne likestilles med en advarsel.

Hvor formell må en advarsel være?

Arbeidsprestasjonene til en arbeidstaker er ikke tilfredsstillende, og arbeidsgiver må gjøre noe for å markere at dette ikke kan fortsette. Lederen har i flere måneder hatt regelmessige samtaler med arbeidstakeren med tilbakemeldinger på de forholdene som ikke er bra, og mener det må kunne likestilles med en advarsel.

Kan arbeidsgiver gi meg advarsel først flere år etterpå?

Jeg er ansatt i staten, og fikk nylig en skriftlig advarsel fra arbeidsgiver for et forhold som ligger langt tilbake i tid. Problemet er at jeg ikke lenger husker nøyaktig hva som skjedde. Kan arbeidsgiver virkelig gi en advarsel flere år etter at forholdet skjedde?

Kan arbeidsgiver bortvise arbeidstaker fra arbeidsplassen?

Blir arbeidstaker suspendert kan han bortvises fra arbeidsplassen. Utestengelse fra arbeidsplassen kan ikke brukes som en generell reaksjonsform, for eksempel i en konfliktsituasjon. Via media hører vi om tilfeller hvor arbeidstaker blir bortvist uten å være suspendert eller avskjediget. Eksempler på dette finner vi også i rettspraksis.

Livet etter en nedbemanning

Den som opplever seg godt behandlet i en vanskelig situasjon, vil lettere godta å måtte gå, og vil oftere være en god ambassadør for sin tidligere arbeidsplass. Det kan få betydning for virksomhetens framtid, også økonomisk.

Hvor viktig er ansiennitet ved en nedbemanning?

Om ansiennitet eller andre kriterier får størst betydning for hvem som må gå, vil variere. Men kravet til saklig begrunnelse må arbeidsgiver aldri glemme. I Skanska-saken satte Høyesterett oppsigelsene til side som usaklige fordi arbeidsgivers saksbehandling var mangelfull.

Hvem skal vi permittere?

Permittering kan være et alternativ til oppsigelser i en midlertidig vanskelig tid. Men å velge ut hvilke arbeidstakere som skal miste lønn og arbeidsoppgaver for en periode kan være en vanskelig avgjørelse.