Kategori: Lønn

Fikk lav lønn, ble diskriminert

To polske arbeidstakere fikk langt lavere lønn enn sine norske kolleger. De enstemmige avgjørelsene i Diskrimineringsnemnda fra desember 2019 konkluderer med at arbeidstakerne ble diskriminert på grunn av etnisitet.

Utvidet rett til foreldrepenger når mor føder for tidlig

Fra 1. juli 2019 utvides perioden med foreldrepenger når barnet blir født mye før tiden. De ekstra ukene blir lagt til fellesperioden hvis begge foreldre har rett på foreldrepenger. Eventuelle pleiepenger foreldrene har rett på blir trukket fra.

Permitteringslønn skal ikke begrenses til 6 G

Arbeidstaker mente han hadde krav på full lønn de første dagene han var permittert, men arbeidsgiver begrenset lønnen til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Høyesterett ga arbeidstaker medhold.

Når skal feriepengene utbetales?

Flertallet av arbeidstakere i Norge har såkalt felles feriepengeutbetaling. Det vil si at alle i virksomheten får feriepengene utbetalt på samme tidspunkt. Ferieloven har imidlertid en annen hovedregel for utbetaling av feriepenger. Loven har også klare regler for utbetaling når arbeidsforholdet opphører.

Må vi gi lønnsøkning til en som har vært sykmeldt hele året?

Vi forbereder årets lønnsjusteringer, og har hatt en diskusjon i ledergruppa på hvilke prinsipper vi skal legge til grunn. Vi er en liten privat virksomhet, og det er ikke de store summene vi har å fordele, men desto viktigere er det at vi er bevisste på hvordan vi bruker lønnsmidlene. Les svaret fra Compendias HR-ekspert.

Ny lovbestemt minstelønn fra 1. juni og 1. juli 2019

Persontransport med turbil og godstransport på vei fikk ny lovbestemt minstelønn 1. juli 2019. Sju andre næringer fikk ny lovbestemt minstelønn 1. juni, blant dem hotell- og restaurantbransjen, renholdsbransjen og bygge- og anleggsbransjen.