Kategori: Arbeidstid

Er reisetid arbeidstid?

Høyesterett har nylig avsagt dom i saken hvor en polititjenestemann gikk rettens vei for å få godkjent reisetid som arbeidstid. Polititjenestemannen hadde tapt saken både i tingretten og lagmannsretten.

Er det ok å ha barn med på jobb?

For mange er ikke situasjonen svart-hvit. Ligger forholdene til rette for det, og arbeidsgiver ønsker å åpne for muligheten til å ha med barn på jobb, er det smart å lage rutiner for det.

Har småbarnsforeldre førsteretten til ferie?

En leder opplever at single medarbeidere reagerer på at småbarnsforeldre ofte får innfridd sine ferieønsker, mens deres spontane ferieønsker ikke alltid blir innfridd. Er småbarnsforeldres ferieplaner viktigere enn de singles? Les svaret fra Compendias HR-ekspert.

Når feriekabalen ikke går opp – hvilke hensyn veier tyngst?

En leder sliter med å få feriekabalen til å gå opp, blant annet fordi de har innført supportavtaler på dagtid for alle kunder. Spørsmålet er hvordan de skal få dette til dersom alle ønsker å ta ferie i juli. Les svaret fra Compenidas HR-ekspert.