Kategori: Sykdom og helse

Når en kollega sliter på hjemmebane….

En leder mistenker at en medarbeider sliter hjemme med en krevende tenåring, og at dette påvirker arbeidssituasjonen. Nå lurer lederen på hvordan han kan ta tak i dette, selv om den ansatte selv ikke har sagt noe om situasjonen. Les svaret fra Compendias HR-ekspert.

Er sykefravær smittsomt?

En leder opplever at stadig flere bruker «sykefraværs-kvoten», og det skjer oftere i perioder der andre kolleger er syke. Spørsmålet er om bedriften kan stramme inn på bruk av egenmeldingene

Hvilke tiltak bør vi sette inn mot koronaviruset?

Mens koronaviruset Covid-19 sprer seg, minner Arbeidstilsynet om at arbeidsgiver må risikovurdere smittefaren. Det er spesielt viktig i virksomheter med stor kontaktflate, og i helse- og omsorgstjenesten.

Senior uten rett til sykepenger

Vi kan normalt stå i jobb til vi blir 72 år, hvis vi ønsker det. Men de to siste årene i arbeidslivet må vi klare oss helt uten sykepenger.