Kategori: HR-dilemma

Må vi gi lønnsøkning til en som har vært sykmeldt hele året?

Vi forbereder årets lønnsjusteringer, og har hatt en diskusjon i ledergruppa på hvilke prinsipper vi skal legge til grunn. Vi er en liten privat virksomhet, og det er ikke de store summene vi har å fordele, men desto viktigere er det at vi er bevisste på hvordan vi bruker lønnsmidlene. Les svaret fra Compendias HR-ekspert.

Har småbarnsforeldre førsteretten til ferie?

En leder opplever at single medarbeidere reagerer på at småbarnsforeldre ofte får innfridd sine ferieønsker, mens deres spontane ferieønsker ikke alltid blir innfridd. Er småbarnsforeldres ferieplaner viktigere enn de singles? Les svaret fra Compendias HR-ekspert.

Når feriekabalen ikke går opp – hvilke hensyn veier tyngst?

En leder sliter med å få feriekabalen til å gå opp, blant annet fordi de har innført supportavtaler på dagtid for alle kunder. Spørsmålet er hvordan de skal få dette til dersom alle ønsker å ta ferie i juli. Les svaret fra Compenidas HR-ekspert.

Pappapermisjon til besvær….

En leder sliter fordi to pappaer skal ut i permisjon, og føler samtidig at han ikke får avklart når dette skal skje. Det har vært litt frem og tilbake, og nå lurer lederen på hvor langt bedriften skal strekke seg.

Hvor mye kan jeg bry meg?

Hvor langt kan jeg som leder gå for å forsikre meg om at mine ansatte har det bra? Det er spørsmålet fra en leder som bekymrer seg for en dyktig medarbeider. Les svaret fra HR-eksperten.

Når en kollega sliter på hjemmebane….

En leder mistenker at en medarbeider sliter hjemme med en krevende tenåring, og at dette påvirker arbeidssituasjonen. Nå lurer lederen på hvordan han kan ta tak i dette, selv om den ansatte selv ikke har sagt noe om situasjonen. Les svaret fra Compendias HR-ekspert.

Er sykefravær smittsomt?

En leder opplever at stadig flere bruker «sykefraværs-kvoten», og det skjer oftere i perioder der andre kolleger er syke. Spørsmålet er om bedriften kan stramme inn på bruk av egenmeldingene