Kategori: Ferie

Har småbarnsforeldre førsteretten til ferie?

En leder opplever at single medarbeidere reagerer på at småbarnsforeldre ofte får innfridd sine ferieønsker, mens deres spontane ferieønsker ikke alltid blir innfridd. Er småbarnsforeldres ferieplaner viktigere enn de singles? Les svaret fra Compendias HR-ekspert.

Når feriekabalen ikke går opp – hvilke hensyn veier tyngst?

En leder sliter med å få feriekabalen til å gå opp, blant annet fordi de har innført supportavtaler på dagtid for alle kunder. Spørsmålet er hvordan de skal få dette til dersom alle ønsker å ta ferie i juli. Les svaret fra Compenidas HR-ekspert.

Hvor mye ferie har en deltidsansatt rett på?

Arne reagerer på at arbeidsgiver har lagt deler av ferien hans til dager han ikke skulle vært på jobb. Men fremgangsmåten er korrekt. Da Arne jobber deltid skal også arbeidsfrie dager regnes med. Spørsmålet om beregning av feriedager kommer på spissen når en deltidsansatt tar ferien ut i enkeltdager.