Kategori: HMS

HMS på kontoret, hvorfor det?

Kontorarbeid preges av stillesittende arbeid foran pc-en, med ensidige belastninger på muskler og skjelett og risikoen for en del av de “mykere” skadetypene er faktisk større for kontoransatte enn for mange andre.

Det er lønnsomt å jobbe med risikovurdering!

Har du alt i orden når tilsynsmyndighetene gjennomfører en landsdekkende tilsynsaksjon april 2018? Det bør du ha, fordi det er lønnsomt å jobbe med risikovurdering. De virksomheter som skaffer seg oversikt over sine farer og gjennomfører tiltak for å redusere dem, vil oppleve at tap og skader blir mindre.

Hvordan håndtere seksuell trakassering?

MeToo-kampanjen har skapt ny oppmerksomhet rundt risikoen for å bli trakassert seksuelt på norske arbeidsplasser. Kan vi som arbeidstakere forholde oss passive hvis vi blir kjent med at kolleger blir trakassert, og hva betyr en slik risiko for arbeidsgiver?

Hvilke tiltak bør vi sette inn mot koronaviruset?

Mens koronaviruset Covid-19 sprer seg, minner Arbeidstilsynet om at arbeidsgiver må risikovurdere smittefaren. Det er spesielt viktig i virksomheter med stor kontaktflate, og i helse- og omsorgstjenesten.

Må ta trusler og vold på alvor

Arbeidsgiver har lenge hatt ansvar for å beskytte medarbeiderne mot vold og trusler. I 2017 ble det spesifisert nærmere i arbeidsmiljøforskriftene hva som ligger i kravet.